عقیقه

طی آخرین هفته آذرماه 1402 از سوی سه خانواده مومن ، متعهد و نوعدوست سه راس گوسفند عقیقه به مرکز مددکاری کوثر اهداء گردید که طبق درخواست وتوصیه این عزیزان این نذورات پس از انجام تمامی تشریفات و مستحبات و ادعیه مرتبط  ، طبخ و بین فقراء و نیازمندان منطقه زینبیه توزیع شد.

 

شما نیز می توانید از طریق لینک سامانه کوثرمن در این طرح شرکت نمایید.

 

https://ala.org.ir/k