در اولین روز آبان ماه ، مرکز مددکاری کوثر سه راس گوسفند عقیقه اهدایی را در وعده نهار طبخ و بین شماری از خانواده های نیازمند تحت پوشش توزیع نمود. فرصت را مغتنم شمرده از بانیان امر صمیمانه تشکر وقدردانی می نماییم.

مددکاری کوثر – آبگوشت عقیقه – غذای گرم – خیریه کوثر – توزیع غذا – نذری – اقلام مازاد منزل – گوسفند قربانی / عقیقه – مرغ نذری – مددکاری کوثر – عقیقه