در روز سه شنبه 15 آبانماه به لطف وکرم یک فرد خیر بزرگوار حدود 1000 پرس غذای گرم ( استنبلی پلو ) با کیفیت بسیار عالی بین تعدادی از خانواده های نیازمند تحت پوشش توزیع گردید. با تشکر وسپاس از این عزیز نیکوکار

مددکاری کوثر – منطقه زینبیه – غذای گرم – گوسفند قربانی/ عقیقه – مددکاری کوثر – اقلام مازاد – کمک -اهداء – عقیقه – مددکاری کوثر