مرکز مددکاری کوثر به منظور ارتقای کمی و کیفی فعالیت های خود با مدیرعامل یکی از سازمان های شهرداری اصفهان جلسه‌ای برگزار نمود.

به گزارش روابط عمومی مرکز مددکاری کوثر، در روز شنبه 29 اردیبهشت ماه ، مرکز مددکاری کوثر با دکتر امیرحسین ماه آورپور؛ مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهر و فراورده های کشاورزی شهرداری اصفهان ، جلسه‌ هم افزایی برگزار نمود.

اصغر آقادادی؛ مدیر مرکز مددکاری کوثر فعالیت های مرکز را با ارائه گزارش آماری و تحلیلی شرح داد.

وی افزود : خیریه کوثر در منطقه زینبیه اصفهان واقع شده و حامی معیشت و سایر امور مددکاری برای نیازمندان و ایتام ، به ویژه زنان بی سرپرست این منطقه است.

امیرحسین ماه آورپور؛ در این جلسه گفت که این سازمان در راستای مسئولیت اجتماعی خود، همکاری هایی در حوزه معیشت خانواده ها گام های قابل توجهی برداشته است.

دستاورد این جلسه هم افزایی، قول همکاری و مشارکت در حوزه جذب منابع نقدی و غیرنقدی مرکز کوثر با همیاری مجموعه های این سازمان، داده شد. همچنین جهت استقرار صندوق های صدقات در سایر مراکز تابعه سازمان ، توافقاتی صورت گرفت .