از سوی چند فرد خیر و نیکوکار حدود 10 هزار قرص نان و یا معادل ریالی آن تقدیم مرکز مددکاری کوثر شد تا در ایام ماه مبارک رمضان بین خانواده های نیازمند و بی سرپرست توزیع شود.

مددکاری کوثر – اهداء – کمک – کوثر – نان – نذر – نیازمند  – فقراء – مددکاری کوثر – کفاره – فطریه – کوثر