در تاریخ چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه از سوی یکی از هایپرمارکت های مطرح شهر اصفهان 40 کیلوگرم ماهی قزل آلاء تقدیم مددکاری کوثر شد که بلافاصله بین تعدادی از مددجویان تحت پوشش در منطقه زینبیه توزیع گردید.

مددکاری کوثر – کمک # نذر # ماهی قزل # مددجو # کوثر # توزیع # نیازمند # فقراء # مددکاری کوثر# منطقه زینبیه