با توجه به سفارشات و نذورات مردم مومن و معتقد ، مرکز مددکاری کوثر در وعده های افطار اقدام به توزیع افطاری ( انواع غذای گرم ) بین نیازمندان تحت پوشش در منطقه زینبیه نموده است. فرصت را مغتنم شمرده از خیرین عزیزی که تمایل به مشارکت در این امر مقدس دارند استدعا دارد مراتب درخواست خود را از طریق مدیریت مددکاری کوثر پیگیری نمایند.  قابل ذکر است هرکس به هرمیزان می تواند در این خصوص مارا همراهی نماید ( قیمت هرپرس 15 هزارتومان میباشد).

مددکاری کوثر – نذر – غذای گرم – سفارش – کمک – افطاری – توزیع – مددجو – مددکاری کوثر- ماه رمضان – افطاری