نظر به استقبال شایان توجه همشهریان عزیز برای انجام هر گونه قربانی ( ازجمله گوسفند،مرغ ، شتر، بوقلمون و شترمرغ) خصوصا ذبح مرغ به قیمت 25هزارتومان مرکز مددکاری کوثر آمادگی خود را جهت انجام نذورات قربانی مدنظر شما خیرین معزز حضورتان اعلام می نماید. لازم به ذکر است مرغ گوشتی درشت نیز 70 هزارتومان میباشد.

ضمناً قیمت هر راس گوسفند نیز بین 2 تا 3 میلیون تومان می باشد.

مددکاری کوثر # کمک # نذر # قربانی # مرغ وگوسفند # منطقه زینبیه # مددکاری کوثر # خیریه# کوثر