در روز سه شنبه 17 فروردین ماه 1400 چهار راس گوسفند عقیقه اهدایی طبخ و بین شماری از خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز مددکاری کوثر توزیع خواهد شد. از یگانه عالم عافیت و حاجت روایی همه خیرین و معتقدین صالح را مسئلت می نماییم.

مددکاری کوثر + گوسفند عقیقه + گوسفند قربانی + نذر + نیازمندان + منطقه زینبیه + آبگوشت + مددکاری کوثر