طی روزهای 23 و24 اسفند ماه از سوی یک قناد خیر و با کرامت حدود 200 کیلوگرم انواع شیرینی تقدیم مرکز مددکاری کوثر شد که به همراه بسته ویژه مواد غذایی شب عید بین خانواده های تحت پوشش در منطقه زینبیه توزیع گردید. از یگانه خالق هستی عزت، موفقیت و سلامتی برای همه نیکوکاران آرزومندیم.لازم به ذکراست چنین اقدام خداپسندانه ای سالهاست ازسوی این خیر عزیز صورت می پذیرد.

مددکاری کوثر – کمک – شیرینی- نذر – اهداء – توزیع – نیازمندان – زینبیه – خیریه – مددکاری کوثر