در اولین روز هفته ( 16 دیماه ) حدود 100 کیلو گرم خوراک عدسی توسط مرکز مددکاری کوثر بین نیازمندان تحت پوشش این خیریه توزیع گردید. از خیر این اقدام مقدس تقدیر و تشکر نموده ، از یگانه عالم توفیقات روز افزون این نیکوکار ارجمند را مسئلت می نماییم.

غذای نذری – کمک نقدی – اقلام مازاد – گوسفند قربانی / عقیقه – غذای نذری – کوثر – نذوران – اقلام واثاثیه مازاد – غذای نذری – مددکاری کوثر