در روز شنبه 29 مهرماه از سوی یک خانواده خیر مقدار قابل توجهی شیرینی و حلوا به نیت خیرات و به نیت شادی روح مرحوم حسن زارعی شمس آبادی تقدیم مرکز مددکاری کوثر شد که بین تعدادی از مددجویان تحت پوشش در منطقه زینبیه توزیع گردید.

مددکاری کوثر – نذورات – شیرینی – گوسفند قربانی / عقیقه – منطقه زینبیه – خیرات – کمک بلاعوض – نذری – خیرات – مددکاری کوثر – عقیقه – اقلام مازاد منزل