طبخ و توزیع 600 کیلو گرم شله زرد به مناسبت اربعین حسینی

پیرو پویش اعلام شده واستقبال قابل توجه خیرین نیک اندیش حدود 600 کیلو گرم شله زرد در مرکز مددکاری کوثر طبخ و ضمن التفات به پروتکل های بهداشتی بین مددجویان تحت پوشش توزیع گردید.…

اهداء نه راس گوسفند در اربعین حسینی به مرکز مددکاری کوثر

به لطف وهمت هشت خیر ونیکوکار بزرگوار همزمان با اربعین حسینی جمعا 8 راس گوسفند نذری تقدیم مرکز مددکاری کوثر شد که بخشی از آن در قالب غذای گرم و مابقی بصورت بسته بندی بین فقرا و نیازمندان تحت پوشش در منطقه زینبیه توزیع گردید.…

طبخ و توزیع 1000 پرس چلوقیمه نذری ظهر اربعین حسینی درمرکزمددکاری کوثر

باتوجه به نذورات رسیده مردمی، مرکز مددکاری کوثر در روز دوشنبه 5 مهرماه همزمان با روز اربعین حسینی 1000 پرس چلو قیمه طبخ و در اختیار مددجویان تحت پوشش کوثر در منطقه زینبیه قرار خواهد داد. امید است همه این نذورات مورد قبول حضرت حق واقع گردد. انشاا... …

اگربرای اربعین سفارش و نذرغذای گرم دارید مرکزمددکاری کوثر درخدمت شماست

سالهاست خدمت به فقرا و مستمندان منطقه زینبیه را بر خود فرض می دانیم و در این خصوص با لطف وهمراهی شما خیرین ونیکوکاران ارجمند همواره نسبت به افزایش وتوسعه خدمات به این قشر آسیب پذیر از توفیقات خوبی بهره مند بوده ایم. در همین راستا در روز اربعین حس…

طبخ وتوزیع دو راس گوسفند عقیقه در مرکز مددکاری کوثر

امروز سه شنبه 30 شهریورماه نسبت به طبخ و توزیع دو راس گوسفند عقیقه اهدایی خیرین، بین مددجویان تحت پوشش مددکاری کوثر اقدام خواهد شد . لازم به ذکراست این مرکز هرماه بیش از 10 راس گوسفند عقیقه دریافت و در خصوص طبخ و توزیع آن بین نیازمندان واقعی اقد…

اهداء 1500 قرص نان به مرکز مددکاری کوثر

از سوی یک خیر بزرگوار و البته به رسم  روال و برنامه چندساله معمول 1500 قرص نان در این ماه تقدیم مرکز مددکاری کوثر گردید تا در اختیار فقرا و نیازمندان منطقه زینبیه قرار گیرد. از یگانه عالم هستی صحت ، سلامتی و عاقبت بخیری همه نیکوکاران را مسئلت…

نذر قربانی (گوسفند، مرغ و…) خود را به مددکاری کوثر سفارش دهید

سالهاست در مددکاری کوثر افتخار داریم خدمتگزار فقرا و نیازمندان منطقه زینبیه باشیم. از محضر شما خیرین و نیکوکاران ارجمند استدعا داریم هرگونه نذورات و سفارشات خیرخواهانه و نوعدوستانه خود را به مددکاری کوثر سفارش دهید . اجرکم عندا...…

توزیع غذای گرم در مرکز مددکاری کوثر

در روز یکشنبه 28 صفر 400 پرس غذای گرم نذری ( جلو خورش ) بین مددجویان تحت پوشش مددکاری کوثر در وعده نهار توزیع خواهد شد. از بانیان این امر خیر صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم . اجرکم عندا... مددکاری کوثر - غذای گرم - چلو خورش - نذر - کمک - ت…

هرگونه نذورات خود را تحویل مرکز مددکاری کوثر نمایید

مرکز مددکاری کوثر حامی فقرا ونیازمندان منطقه زینبیه در خدمت شما خیرین نیکوکار است تا هرگونه کمک نقدی و غیرنقدی شما عزیزان را تحویل این مددجویان مستمند نماید. اجرکم عندا... مددکاری کوثر # کمک # نقدی # غیر نقدی # اقلام و اثاث مازاد منزل # نان …

تهیه و توزیع 500 پرس غذای گرم (چلو خورش سبزی) در مرکز مددکاری کوثر

در روز یکشنبه 21 شهریور ماه در وعده نهار حدود 500 پرس چلو خورش سبزی توسط مرکز مددکاری کوثر طبخ و بین شماری از مددجویان نیازمند تحت پوشش در منطقه زینبیه توزیع گردید. از یگانه حق برای بانیان این امور خیر توفیقات روزافزون مسئلت می نماییم. مددک…