اثاث و وسائل مازاد منزل خود را جهت بهره مندی نیازمندان تحویل مرکز مددکاری کوثر دهید

بعرض مردم خیر و نیک اندیش عزیز مان می رساند مرکز مددکاری کوثر با افتخار در خدمت شما سروران ارجمند است تا با تحویل اقلام و وسائل مازاد شما حداقل بخشی از نیازهای فقراء و مستمندان گرامی در منطقه زینبیه را مرتفع نماید.               اجرکم عندا... …

اهداء چهار راس گوسفند نذری به مرکز مددکاری کوثر

در تاریخ 8 و 9 خردادماه چهار راس گوسفند قربانی و عقیقه به مرکز مددکاری کوثر اهداء شد تا در اختیار نیازمندان تحت پوشش عزیز در منطقه زینبیه قرار گیرد. از یگانه عالم توفیقات روز افزون همه بانیان امور خیر را مسئلت می نماییم. مددکاری کوثر # نذر # …

اهداء 1000 قرص نان به مرکز مددکاری کوثر

از سوی چند خیر بزرگوار 1000 قرص نان در اختیار مددکاری کوثر قرار گرفت تا بین مستمندان و فقراء گرامی در منطقه زینبیه قرار گیرد. مددکاری کوثر # نان # کمک # نذر # اهداء # نیازمند # منطقه زینبیه # مددکاری کوثر # حمایت…

طبخ و توزیع 400 پرس خوراک ماکارونی در مرکز مددکاری کوثر اصفهان

در دهمین روز خردادماه ، 400 پرس خوراک ماکارونی موضوع نذر یک خانواده گرامی طبخ و بین خانواده های نیازمند تحت پوشش مددکاری کوثر در وعده نهار توزیع خواهد شد. خداوند به همه خیرین و نیکوکاران بزرگوار پاداش نیکو عطا فرماید. مددکاری کوثر - کمک - نذر -…

تهیه وتوزیع 500 پرس چلوقیمه نذری در مرکز مددکاری کوثر

در تاریخ سه شنبه 4 خردادماه از سوی مددکاری کوثر 500 پرس چلو قیمه در وعده نهار طبخ و بین خانواده های نیازمند تحت پوشش کوثر توزیع گردید. ممکاری کوثر - کمک - غذا - چلوخورش - توزیع - مددجویان کوثر - نذر - نیازمندان - نهار - مددکاری کوثر…

حدیث هفته از امام کاظم (ع)

به درستی که مهر قبول اعمال شما برآوردن نیازهای برادرانتان و نیکی کردن به آنها در حد توانتان است وگرنه عملی از شما پذیرفته نمی شود.

آمادگی مرکز مددکاری کوثر برای انجام نذورات قربانی شما (گوسفند/ عقیقه، مرغ،شتر، بوقلمون)

سالهاست افتخار داریم در خدمت شما خیرین بزرگوار باشیم تا در خصوص انجام هرگونه نذورات قربانی شما و بالتبع بهره مندی فقراء و نیازمندان منطقه زینبیه از این سفارشات انجام وظیفه نماییم. باشد که این نیات و اقدامات موجبات رضایت حق تعالی را فراهم نماید. مد…

طبخ وتوزیع دو راس گوسفند عقیقه اهدایی در مرکز مددکاری کوثر

در مورخه سه شنبه 28 اردیبهشت ماه در وعده نهار دو راس گوسفند عقیقه اهدایی طبخ و بین تعدادی از خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز مددکاری کوثر توزیع شد. صحت وسلامتی همه خیرین ارجمند را از یگانه عالم مسئلت می نماییم. مددکاری کوثر # کمک # …

اهداء 1000 قرص نان به مرکز مددکاری کوثر

1000 قرص نان تقدیمی به مرکز مددکاری کوثر به همراه بسته های مواد غذایی ( سهمیه ماهیانه ) بین نیازمندان تحت پوشش خیریه توزیع گردید. مددکاری کوثر - نیازمند - کمک - غذا - نان - قربانی - مرغ - گوسفند - عقیقه - توزیع - مددکاری کوثر…

طبخ و توزیع 500 پرس خوراک ماکارونی در مرکز مددکاری کوثر

در روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 500 پرس خوراک ماکارونی بین خانواده های مستمند تحت پوشش مددکاری کوثر در وعده نهار طبخ وتوزیع شد. مددکاری کوثر - خوراک - غذا - ماکارونی - توزیع - مستمند - مددکاری کوثر - نیازمند - منطقه زینبیه - کوثر…