اهداء 330 بسته مواد غذایی سیصد هزارتومانی از سوی جمعی ازخیرین به مددجویان مرکزمددکاری کوثربه ارزش تقریبی یک میلیارد ریال؛ ؛

طی روزهای 8 تا 18 آذرماه به همت و لطف شماری از خیرین و نیکوکاران نوعدوست 330 بسته مواد غذایی ( هریک به ارزش 3میلیون ریال ) شامل برنج ، گوشت ، پنیر ، خامه ،چایی ، روغن و حبوبات ، بین همین تعداد از خانواده های نیازمند تحت پوشش مددکاری کوثر در م…

طبخ و توزیع دو راس گوسفند عقیقه اهدایی به مرکز مددکاری کوثر ؛

دو راس گوسفند عقیقه اهدایی به مرکز مددکاری کوثر امروز یکشنبه 9 آذرماه در وعده نهار در قالب آبگوشت طبخ و بین فقراء و مستمندان منطقه زینبیه توزیع خواهد شد. امید است نیکوکاران این امر خیر همواره در پناه حضرت حق موفق و کامروا باشند. انشاا... مددکار…

اهداء حدود 240 کیلوگرم عدسی به مرکز مددکاری کوثر ؛

در روز شنبه 8 آذرماه از سوی یک خیر بزرگوار همچون سایر شنبه ها حدود 240 کیلو گرم عدسی تحویل مددکاری کوثر گردید که بلافاصله بین خانواده های نیازمند تحت پوشش در منطقه زینبیه توزیع شد. لازم به ذکر است بخشی از آن نیز در منطقه هسته توزیع شد. مددک…

اهداء هشت راس گوسفند قربانی و عقیقه به نیت نذر طی هفته اول آذرماه به مرکز مددکاری کوثر ؛

به لطف و کرم شش فرد خیر و نیکوکار ، 8 راس گوسفند اهدایی بصورت بسته های گوشت و یا در قالب آبگوشت بین مددجویان نیازمند و مستمند تحت پوشش مرکز مددکاری کوثر توزیع گردید . لازم به ذکر است هر راس گوسفند بطور متوسط 30 بسته گوشت و یا حدود 100 پرس غذای طبخ…

اقلام و اثاثیه مازاد برنیاز خود را جهت بهره مندی فقراء و نیازمندان به مرکزمددکاری کوثرتحویل دهید؛

سالهاست افتخار داریم واسطه امر خیر بین شما خیرین و نیکوکاران و از طرف دیگر فقراء ونیازمندان منطقه زینبیه باشیم. چنانچه مستحضرید مرکز مددکاری کوثر هر گونه اقلام ، اثاثیه و وسائل مازاد شما عزیزان را دریافت و در اختیار مستمندان ، فقراء ونیازمند…

دو راس گوسفند عقیقه اهدایی به مرکز مددکاری کوثر طبخ و توزیع شد ؛

در روز دوشنبه سوم آذرماه دو راس گوسفند عقیقه اهداء شده به مرکز مددکاری کوثر طبخ و در قالب حدود 220 پرس آبگوشت بین فقراء منطقه زینبیه توزیع گردید. مددکاری کوثر# آبگوشت #گوسفند قربانی/ عقیقه # فقراء # نیازمندان #منطقه زینبیه # مددکاری کوثر# نذر#…

اهداء 120 کیلو گرم حلیم گندم به مرکز مددکاری کوثر ؛

در روز شنبه اول آذرماه یک فرد خیر 120 کیلوگرم حلیم گندم به مددکاری کوثر اهداء نمود که طبق معمول همه شنبه ها بین شماری از خانواده های نیازمند تحت پوشش در منطقه زینبیه توزیع گردید. خداوند انشاا... به همه خیرین پاداش نیکو عطا فرماید. مددکاری کوثر#حل…

توزیع 250 پرس ماکارونی نذری بین تعدادی از نیازمندان تحت پوشش مرکز مددکاری کوثر ؛

در روز دوشنبه 26 آبانماه 250 پرس خوراک ماکارونی موضوع نذر یک فرد خیر، بین شماری از خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز مددکاری کوثر در منطقه زینبیه توزیع گردید. ضمن تشکر و سپاس فراوان از بانی محترم صحت و سلامتی ایشان وخانواده گرامی شان را از ایزد …

اهداء چهار راس گوسفند نذری به مرکز مددکاری کوثر جهت سادات نیازمند ؛

طی هفته سوم آبانماه از سوی سه خیر متدین چهار راس گوسفند به نیت توزیع بین خانواده های سید بی بضاعت به  مرکز مددکاری کوثر اهداء گردید که طبق خواسته بانیان پس از ذبح و بسته بندی بین مخاطبین مورد نظر در منطقه زینبیه توزیع شد. از خداوند رحمان و ر…

اهداء 11500 عدد ماسک سه لایه توسط یک خیر به مرکز مددکاری کوثر؛

در تاریخ 24 آبانماه از سوی یک فرد نیکوکار 11500 عدد ماسک سه لایه تقدیم مرکز مددکاری کوثر شد تا در اختیار خانواده های بی بضاعت تحت پوشش مددکاری کوثر در منطقه زینبیه قرار گیرد.                          اجرکم عندا... مددکاری کوثر# ماسک # اهداء # خیر…