برگزاری جلسه مشترک هماهنگی بین مرکزمددکاری کوثر،مدیریت آستانه حضرت زینب (س)وکمیته امداد استان اصفهان

بمنظور شناخت و آگاهی از وظایف و حوزه های کاری یکدیگر و نیز بمنظور امکان بررسی راهکارهایی جهت هم افزایی و تعامل بیشتر و بهتر، در مورخه 94/9/28 و در محل دفتر مدیریت آستانه حضرت زینب (س) جلسه ای با حضور آقایان صبری و عظیمی نژاد به ترتیب مدیران…

اهداء ژتون نان به مددجویان

نظر به اینکه یکی از نیازهای اصلی ، حیاتی و اولیه مددجویان تحت پوشش درخصوص قوت مورد نیاز تهیه و تأمین نان می باشد، مرکز اقدام به تهیه و توزیع ژتون نان بین مستمندان نموده که این مهم با استقبال شایان توجهی از سوی آنان مواجه و همراه گشته است. ف…

اهداء بخاری گازی 10000،تلویزیون و جاروی برقی به مددجویان

در طول آذرماه  درمجموع 20 دستگاه بخاری گازی 10000 آتور ،ده دستگاه تلویزیون 21 اینچ و10 دستگاه جاروی برقی  3700 تیوا در اختیار مددجویان نیازمند تحت پوشش مرکز قرار گرفت .…