راه اندازی دفتر مددکاری کوثر در تهران

- پیرو مصوبه مورخه 94/5/22 هیئت مدیره محترم بنیاد آلاء، و با توجه به تدابیر،هماهنگی و برنامه ریزی های اتخاذ شده با مساعی و همراهی معاون محترم خیر ماندگار بنیاد جناب آقای ملانوری انشاء ا... بزودی دفتر مرکز مددکاری کوثر در تهران راه اندازی و شروع بکار…

دریافت مازاد غذا و پذیرایی مراسم و مناسبت ها

مرکز کوثر آمادگی دارد غذا و اقلام پذیرایی اضافی و مازاد مراسم مختلف شما را دریافت و به نحو شایسته ای بین محرومین و نیازمندان منطقه زینبیه توزیع نماید.  درهمین راستا ازمالکین، مدیران و مسئولان محترم سازمانها، دوایر و دستگاهها، کارخانجات، رستوران ه…

درخواست همراهی و مساعدت در امر اهداءگوسفند و مرغ نذری

مرکزمددکاری کوثر همواره آمادگی دارد، به نیت سلامتی امام عصرارواحنا فداه ورفع قضاءبلا و بمنظور کمک به مستمندان و محرومین منطقه زینبیه اقدام به ذبح       ( گوسفند 500/000 تومان و مرغ 000/ 18تومان) نماید؛ لطفاً درصورت تمایل به مشارکت مبلغ مورد نظر…