کمک ارزی یکی ازمدیران گروه انتخاب

در مورخه 29 / 4 / 94 ازسوی یکی از مدیران دفاتر خارج کشور گروه انتخاب مبلغ 3400 دلار در راستای انجام رسالت های خیر خواهانه به مرکز کمک شد، که امید است امر مذکور زمینه و آغازی باشد جهت اهتمام واهداء وجوه ارزی و کمک های غیرنقدی خارجی ازسوی سای…

تهیه صندوق صدقات

پیرو نشست و جلسه هماهنگی با جناب آقای منانی قائم مقام محترم گروه صنعتی انتخاب، ایشان مقرر فرمودند گروه نسبت به طراحی و ساخت صندوق صدقات رومیزی و ایستاده جهت مرکز کوثر عنایت و اقدام نماید. همچنین آمادگی مجموعه مدیران و کارکنان گروه را جهت هرگونه …