نظر به اینکه یکی از خدمات محوری مرکز مددکاری کوثر دریافت و بازتوزیع وسائل واقلام مازاد خانواده های خیر و بزرگوار بین نیازمندان ومحرومین است، فلذا استدعادارد مردم نوعدوست عزیز هرگونه اقلام و موارد مازاد خود اعم از مبلمان ، فرش وموکت ، ظروف ، کیف ، کفش ولباس ، غذای مازاد و نذری ، اسباب بازی ، انواع کتاب ، دارو ، لوازم خانگی ، مواد غذایی ، لوازم التحریر و … خود را جهت بهره مندی فقراء ونیازمندان منطقه زینبیه در اختیار مددکاری کوثر نمایید./ سپاس

اقلام مازاد- اثاثیه منزل- کمک های غیر نقدی – گوسفند عقیقه – مرغ نذری – غذای مازاد – منطقه زینبیه – قربانی – عقیقه – کوثر – کمک های نقدی – وجوه شرعی – عقیقه