ضمن عرض تبریک بزرگ روز آزادی و فتح غرور انگیز خرمشهر بعرض میرساند در روز سه شنبه دوم خردادماه سال 1402 در محل دفتر مدیریت کوثر ، سی و نهمین جلسه هیئت مدیره مرکز مددکاری کوثر با حضور تمامی اعضاء پس از اقامه نماز وصرف غذا از ساعت 13/30 دقیقه آغاز و با تصویب هفت مصوبه در ساعت 15/30 خاتمه یافت.

قابل ذکر است اعضاء ضمن تقدیر وتشکر بابت زحمات و خدمات ارائه شده به فقراء و نیازمندان منطقه بر ضرورت تقویت وتوسعه و تنوع بخشی این خدمات تاکید ورزیدند و مقرر شد جمله عزیزان در حد توان و مقدورات نهایت سعی و تلاش خود را جهت افزایش توفیقات مرکز مبذول نمایند.