مرکز مددکاری کوثر ، حامی معیشتی فقراء و نیازمندان منطقه زینبیه برای انجام هرگونه نذورات قربانی اعم از شتر ، گوسفند ، شترمرغ ، مرغ ، بوقلمون و… در خدمت شما عزیزان خیر و نیکوکار نوعدوست هستیم.

منطقه زینبیه – کمک نقدی – غیر نقدی – نذورات – مددکاری کوثر – گوسفند عقیقه – قربانی – نذر عقیقه – مرغ نذری – مددکاری کوثر – غذای نذری – عقیقه – کوثر