مرکز مددکاری کوثر آمادگی دارد هرگونه کمک ها و هدایای شما خیرین عزیز را برای حمایت وپشتیبانی از فقرا ونیازمندان منطقه زینبیه دریافت نماید. این کمک ها میتواند شامل کمک های نقدی وغیر نقدی – اقلام مازاد منزل – نذورات – قربانی گوسفند ومرغ – غذای سرد وگرم – مواد غذایی و…. باشد.

مددکاری کوثر – گوسفند قربانی / عقیقه – مرغ نذری – منطقه زینبیه – مواد غذایی -کوثر – عقیقه – گوسفند قربانی – مددکاری کوثر – عقیقه