*باتوجه به اینکه یکی از دغدغه های عمده و اصلی مددجویان تحت پوشش مرکز،بعضاً ابتلاء شماری از مددجویان به بیماری های مختلف صعب العلاج است که البته به دلیل شرائط خاص فرهنگی و نیز گرفتاری های اقتصادی متأسفانه امر پیشگیری و درمان مناسب و به موقع از سوی مددجویان بیمار تا حصول نتیجه دنبال نمی شود. فلذا مرکز با تعامل، هماهنگی و تنظیم تفاهم نامه هایی با تعدادی از مراکز مشاوره ای، درمانگاه ها، بیمارستان ها و مراکز دندان پزشکی شهر ، با ارائه معرفی نامه به مددجویان متقاضی که دارای دفترچه بیمه هستند اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای ، پزشکی و دندان پزشکی رایگان و یا با تخفیف ویژه می نمایند.

تعدادی از مراکز پزشکی و دندان پزشکی که با مرکز تفاهم نامه همکاری امضاء نموده اند، بشرح ذیل می باشند:

مرکز پزشکی امین (خ ابن سینا)،مرکز چشم پزشکی فیض (میدان قدس )،بیمارستان حضرت زهرا( خ زینبیه)،درمانگاه دندانپزشکی سیدنا حسین ابن علی (درمجاورت حرم زینبیه) ، آزمایشگاه جم ( خ طیب)، درمانگاه زهرای مرضیه ( میدان قدس ) دانشکده علوم پزشکی اصفهان و ….

نکته : ضمناً با شماری از پزشکان عمومی و تخصصی نیز توافقاتی مبنی برارائه خدمات رایگان به مددجویان تحت پوشش صورت گرفته است.