– ارائه تسهیلات قرض الحسنه و یا وام های ارزان قیمت بانکی به متقاضیان نیازمند تحت پوشش مرکز

– اعطاء کمک و تسهیلات نقدی بلاعوض 

نکته 1: ارائه تسهیلات مذکور درحد مقدورات مرکز و براساس ضوابط و مقررات تبیین و تعریف شده در قالب وظایف و تعهدات پذیرفته شده میسر و امکان پذیر می باشد.

نکته 1: ماهیانه پنج فقره وام نیز بصورت اختصاصی در اختیار بیماران سرطانی قرار می گیرد.