مرکز مددکاری کوثر با افتخار در خدمت شما خیرین و نیکوکاران بزرگوار برای انجام هرگونه سفارشات ازجمله گوسفند عقیقه برای فرزند دلبند شماست.