– هرکه می خواهد دعایش مستجاب شود ، ازشخص گرفتاری گره گشایی کند.                                  پیامبر اکرم (ص)

  • كَفِّروا ذُنوبَكُم وَ تَحَبَّبوا اِلى‏ رَبِّكُم بِالصَّدَقَةِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ؛                                                                                        امام علی (ع)
  • با صدقه و صله رحم، گناهان خود را پاك كنيد و خود را محبوب پروردگارتان گردانيد.
  • جز به یکی از این سه نفراظهار حاجت مکن: به دیندار، یاصاحب مروت، یا کسی که اصالت خانوادگی داشته باشد.                       امام حسین (ع)