در روز دوم ماه مبارک رمضان یک فرد خیر خوشنام مبلغ 60 میلیون ریال جهت تهیه مواد غذایی ویژه مستمندان بحساب مرکز مددکاری کوثر واریز نمود . لازم به ذکر است نامبرده معمولا همه ماهه نذوراتی را تقدیم این خیریه می نماید. از یگانه عالم توفیقات روزافزون همه نیکوکاران عزیز را مسئلت می نماییم. خیر# مرکز کوثر # نذورات