مرکز مددکاری کوثر حامی فقرا ء و نیازمندان منطقه زینبیه در خدمت شما خیرین و نیکوکاران بزرگوار برای انجام هر گونه نذورات و سفارشات قربانی می باشد. این قربانی ها شامل مرغ ، شتر مرغ ، شتر ، گوسفند ، بوقلمون و … می باشد . جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ما تماس حاصل فرمایید.

مددکاری کوثر ، فقراء ، منطقه زینبیه ،کمک ، نذر ، قربانی ، مرغ ، گوسفند ،نیازمندان ، مددکاری کوثر ،