سالهاست در مددکاری کوثر افتخار داریم خدمتگزار فقرا و نیازمندان منطقه زینبیه باشیم. از محضر شما خیرین و نیکوکاران ارجمند استدعا داریم هرگونه نذورات و سفارشات خیرخواهانه و نوعدوستانه خود را به مددکاری کوثر سفارش دهید . اجرکم عندا…