مرکز مددکاری کوثر سالهاست افتخار دارد در خدمت شما مردم عزیز و خیرین نوعدوست برای انجام هرگونه نذورات از جمله نذر گوسفند عقیقه برای فرزند دلبندتان می باشد. بدیهی است در خصوص چگونگی انجام این امر مقدس هماهنگ با نظر و درخواست شما عمل می نماییم. لازم به ذکراست بسته های گوشت ویا غذای طبخ شده این نذر بین خانواده های نیازمند در منطقه زینبیه توزیع می شود.

مددکاری کوثر# گوسفند عقیقه # نذر # کمک # فقرا ئ ونیازمندان # منطقه زینبیه # مددکاری کوثر # عقیقه # گوسفند قربانی/ عقیقه #مددکاری کوثر