مرکزمددکاری کوثر حامی و پشتیبان 1200 خانواده نیازمند در منطقه زینبیه در خدمت خیرین ونیکوکاران ارجمند برای ادای نذر قربانی شما میباشد. بدیهی است این نذورات ارزشمند ، بین خانواده های مستمند تحت پوشش کوثر توزیع می گردد.

مددکاری کوثر – کمک – قربانی – عقیقه- نذر – ذبح – منطقه زینبیه – نیازمند – تحت پوشش – مددکاری کوثر