* لطفاً خودتون را معرفی بفرمایید.

– بنده علی اکبر اسدی، متأهل ، دارای4 فرزند ،با مدرک کارشناسی علوم تربیتی و بازنشسته اداره جهاد کشاورزی اصفهان می باشم.

* نحوه آشنایی و ابتدای همکاری خود را با مرکز بیان نمایید.

– ازطریق یکی از مدیران بنیاد آلاء واز اوایل سال 92 با توجه به علاقه و پیش زمینه های قبلی، در خیریه کوثر بنیاد آلاء مشغول خدمت وهمکاری شدم.

* آیا ازفرصت وشرایط شغلی خود راضی هستید؟

– الآن بعد ازگذشت چند سال بدلیل نداشتن انگیزه های مالی بالا،ازافتخارچنین موقعیت کاری بسیارراضی وخشنودم، ومهمتراینکه این توفیق خدمتگذاری درجوارحرم حضرت زینب بنت موسی بن جعفرمی باشد.

* روزانه بطور متوسط به خیریه چند نفر مراجعه کننده دارید.

– بطورمتوسط حدود70 نفرکه البته بخشی ازمراجعه کنندگان مددجویان تحت پوشش وتعدادی نیزافراد مستمند متقاضی تحت پوشش قرارگرفتن می باشند.

*ساعت کاری شما به چه صورت است.

ما همه روزه ازساعت 7/30 صبح الی 14 درخدمت مددجویان هستیم، والبته تا ساعت 17 به انجام امور اداری مرکز اهتمام داریم.

* عمده مشکلات مددجویان تحت پوشش چیست ؟

– مسائل مختلفی از جمله طلاق، اعتیاد، زندان، بیکاری، ازکارافتادگی، بیماری، فوت همسر، نداشتن مسکن وسرپناه، ترک همسر، نداشتن درآمد، بیسوادی و… می باشد.

* در برخورد ومواجه با مددجویان، معمولاً به چه مسا ئل ومشکلاتی برخورد می کنید.

– توقع رفع هرمشکل، بعضاً عدم تسلط به زبان فارسی ویا داشتن لهجه های خاص، تندخویی وپرخاشگری، اهانت وتندی، بیسوادی ونداشتن فرهنگ مناسب، مراجعات زیاد وبیمورد وبیان سئوالات تکراری، برخوردهای طلبکارانه، تصوربرخورداری از امکانات نامحدود و…

* در رابطه با معتادین دقیقاً چه می کنید.

– معتاد را درصورت تمایل به مراکز ترک اعتیاد طرف قرارداد معرفی تا بصورت رایگان درمان شود وضمناً خانواده وی را نیز بلحاظ معیشتی دربازه زمانی مشخص تحت پوشش خدمات مرکز قرار می دهیم.

* درخصوص بیماران خاص نیازمند چه می کنید.

– بیماران سرطانی را به مرکز کنترل سرطان / مکسا ( تحت پوشش بنیاد آلاء) معرفی کرده ومابقی بیماران را نیز حسب نوع بیماری به سایر خیریه های مربوطه ارجاع می دهیم. ضمن اینکه درحد مقدورات وامکانات بصورت موردی و یا مستمرکمک های نقدی وغیرنقدی نیزبه خانواده ایشان می نماییم.  

*لطفاً درخصوص طرح برکت کوثر توضیح دهید.

– نظر به ضرورت و اهمیت نان در سفره ماایرانیان وخصوصاً اقشار آسیب پذیر ، شماری از خیرین با نیت های مختلف ازجمله کفاره روزه کمک های نقدی به مامی کنند به نیت تهیه وتوزیع نان بین نیازمندان. که ما دراین خصوص با شماری از نانوایی های منطقه قرادادهایی را منعقد کرده ایم که با تحویل ژتون به مددجویان آیشان تعدادی نان از نانوایی های طرف قرارداد دریافت می کنند، که این مورد تقریباً مورد درخواست همه مددجویان همه روزه میباشد.

* آیا درخارج وقت اداری نیز به مسائل ومشکلات مددجویان فکر می کنید.

– قطعاً بعنوان یک انسان، نمی توانم به این مهم فکر نکنم. حتی گاهی این نگرانی آنقدر شدید است که روی خانواده بنده نیز تاثیر دارد، خصوصاً اگر نتوانم مشکل نیازمندی را حل وبرطرف نمایم.

* لطفاً بفرمایید اساساً شما چه خانواده هایی را تحت پوشش قرار می دهید؟

– ماحدود 1200 خانواده محروم را تحت پوشش داریم که حدود نیمی از آنها بصورت مستمر وماهیانه ونیمی دیگر از ما خدمات موردی دریافت می نمایند که شامل ایتام بی سرپرست، خانواده بدسرپرست، زندانی ، بیمار خاص، بیکاروازکارافتاده، بدهکار، نیازمند جهیزیه، سادات بی بضاعت و… می شود.

* آیا به نیازمندان غیر ایرانی نیزخدمات می دهید؟

– بله. تقریباً 30% افراد تحت پوشش ما افراد غیر ایرانی وعمدتاً اتباع افغانی هستند که متاسفانه عموماً فاقد درآمد مکفی وبعضاً مجوزاقامت نیز نداشته وتحت پوشش بیمه خدمات درمانی هم نیستند.

* بهترین لحظه کاری شما چه وقت است؟ 

– زمانی است که بتوانیم با همت وکمک همکاران ومتولیان ومدیران بنیادآلاء مشکل یک مددجو را حل کنیم ولبخند رضایت وخشنودی را دروی مشاهده کنیم وشنونده دعای وی باشیم، که البته این دعاها درواقع متوجه خیرین وحامیان است.

* ازمردم وخیرین چه انتظاری دارید؟

– درکنارکمک ها وحمایت های بنیاد آلاء وگروه صنعتی حامی، درواقع این خیرین هستند که ما را در راستای کمک وامداد به محرومین مساعدت ویاری می کنند، پس ازآنها توقع دارم از نزدیک شاهد تلاش وکوشش و خدمات ما به نیازمندان باشند تا با اعتقاد وعنایت بیشتری به همراهی ما دراین امر خیربشتابند.

* نظرتان درخصوص طرح جمع آوری اقلام مازاد خانواده ها چیست؟

– یکی از پربازده ترین طرح های اجرایی ما همین امربوده است ، با اجرای این طرح هم مردم از وسائل مازاد واضافی خود راحت می شوند و هم باعث کمک به فقراء وبالنتیجه امرثواب می شوند. بسیاری ازمددجویان بخش قابل توجهی از احتیاجات خود را از همین طریق تأمین می نمایند، ودراین خصوص متقاضیان بسیاری داریم. البته گاهی نیز افراد وسائل بدردنخوری را تحویل ما می دهند که برای مرکز مشکلات وزحماتی را ایجاد می کند.

* بطور کلی از مددجویان تحت پوشش چه انتظاری دارید؟

– درک شرایط ومحدودیت های مرکز؛ برخی ازمددجویان تصور می کنند ما با بودجه وامکانات نامحدود دولتی  ومردمی اینجا را اداره می کنیم، وتوقع دارند تمامی نیازها ومشکلاتشان را یکجا برطرف نماییم . اگرچه با صبر وبردباری وتوجیه اغلب آنها راضی وخشنود از خیریه خارج می شوند.

* آیا شما ازکمک های مالی درقالب وجوه شرعی نیز برخوردار هستید؟

– بله . بخشی از بودجه واعتبارات دراختیار ما مربوط به وجوه شرعی از جمله سهم ایتام وسادات، رد مظالم، فطریه، کفاره، نذورات و… است که با توجه به اخذ مجوزات مربوطه اختیار و امکان استفاده ازاین وجوه را در امور مربوطه داریم.

* آیا مرکز کوثر برای خدمت رسانی محدوده جغرافیایی  معین ویا استراتژی خاصی مد نظر دارد؟

– بله . براساس سند راهبردی مرکز، اولویت کاری ما برای امداد وکمک رسانی به محرومین منطقه زینبیه و عمدتاً تأمین قوت ونیازهای معیشتی ایشان مورد نظراست.

* ازسایرموسسات ومراکزخیرچه توقع وانتظاری دارید؟

– بطور کلی یکی ازمشکلات عمده ما عدم تعامل،هماهنگی وهمپوشانی کافی بین چنین موسساتی است. که بعضاً باعث بروزبی عدالتی در امرخدمت رسانی به محرومین می شود.

* در خصوص مسئولیت و وظایف محوله چه آرزوی کلی دارید؟

– ازخدای متعال مسئلت دارم، انشاا…  وضعیت و شرایطی در کشورمان حاکم شود که دیگر فرد محتاج ونیازمندی درگستره میهن عزیز اسلامیمان نداشته باشیم.

*آیا درانجام امور اجرایی مرکز از وجود نیروهای افتخاری هم بهره می برید؟

بله . اتفاقاًل سئوال خوبی مطرح فرمودید. تعداد افراد معتقد قابل توجهی در زمینه های مختلف بعنوان محقق ، مشاور ، مدرس ، تامین وسیله نقلیه رایگان ، طباخی رایگان ، کمک در امور خدمت رسانی و…. همیشه یار ومدد ما هستند. البته تعدادی از کسبه نیز در امر تعمیر وسائل اهدایی بصورت رایگان ویا با تخفیف ویژه مدد ما هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *