* ارائه خدمات مشاوره ای:

 ارائه خدمات مشاوره ای متنوع و مختلف اعم ازخانواده، اعتیاد، ازدواج و طلاق، تحصیلی و آموزشی، اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی، حقوقی و…  درقالب ساعات و برنامه ریزی های مرکز می باشد که حسب نیاز و استقبال مددجویان بصورت رایگان به ایشان ارائه خواهد شد. قابل ذکر است برخی ازاین خدمات در مراکز مشاوره ای طرف قرارداد مرکز، سرویس دهی و ارائه می شود. (ازجمله این مراکز می توان به مرکز مشاوره وخدمات روانشناختی هدایت واقع در خیابان ابن سینا اشاره کرد) .

نکته : جهت استفاده از راهنمایی، مشورت و سایر خدمات مشاوره حقوقی بصورت رایگان با مرکز مددکاری کوثر تماس حاصل فرمایید.