در مورخه یکشنبه 16 شهریورماه و در وعده نهار ، سه راس گوسفند عقیقه اهدایی به مرکز مددکاری کوثر طبخ و بین حدود 120خانواده نیازمند در منطقه زینبیه توزیع گردید . امیدواریم خداوند متعال حافظ و پناه همه مردم  ایران زمین خصوصا فرزندان مورد نظر باشد.         انشاا… 

مددکاری کوثر # گوسفند عقیقه # نیازمند # منطقه زینبیه # مددکاری کوثر