با توجه به سفارش و نذر سه خانواده معتقد  وخیر به مرکز مددکاری کوثر در روز یکشنبه در موعد افطار این خیریه اقدام به طبخ و توزیع 500 پرس چلوکباب بین شماری از مددجویان تحت پوشش خود در منطقه زینبیه خواهد نمود.                                                   باتشکر و سپاس فراوان از این افراد نیکوکار و نوعدوست

افطاری – کمک – اهداء – غذای گرم – چلوکباب – توزیع – منطقه زینبیه – مددکاری کوثر – عقیقه – افطاری – غذا – نذری – کوثر – نیازمند – خیریه – توزیع غدا- مددکاری کوثر