در روز دوشنبه 22 دیماه در قالب طرح اطعام کوثر 300 پرس خوراک ماکارونی با کیفیت بسیار عالی تهیه و بین جمعی از خانواده های نیازمند تحت پوشش مددکاری کوثر با لحاظ تمامی پروتکل های بهداشتی توزیع شد . از خیرین همراه در اجرای چنین امور خداپسندانه ای صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم .

مددکاری کوثر# غذای گرم # ماکارونی # نیازمند # منطقه زینبیه # توزیع غذا # کمک # خیر # مددکاری کوثر # اطعام # کوثر