در تاریخ سه شنبه 16 شهریورماه ، شش راس گوسفند عقیقه اهدایی خیرین معتقد طبخ وبین شماری از خانواده های نیازمند تحت پوشش مددکاری کوثر با رعایت پروتکل های بهداشتی توزیع گردید. امید است با عنایت ویژه حضرت سبحان این خانواده های نیکوکار همواره در صحت وسلامت وتندرستی به سر برند.         انشاا…

مددکاری کوثر* کمک * نذر * غذا * آبگوشت عقیقه * قربانی * گوسفند عقیقه * توزیع * نیازمند * منطقه زینبیه * مددکاری کوثر