مفتخریم در خدمت شما مردم نیک اندیش و خیر برای انجام هرگونه نذر و قربانی گوسفندعقیقه ویا ذبح مرغ باشیم. جهت هماهنگی و اقدام با مرکز مددکاری کوثر تماس حاصل فرمایید.

نذری – قربانی – عقیقه – مددکاری کوثر – خیریه – نذورات – قربانی – گوسفند – مرغ – کوثر – آبگوشت عقیقه – مرغ – مددکاری کوثر