نظر به روال و برنامه ویژه مرکز مددکاری کوثر ، همچون سنوات قبل این رده آمادگی دارد با مساعدت ، لطف وکمک شما خیرین و نیکوکاران بزرگوار نسبت به تهیه بسته های مواد غذایی و نیز اطعام و افطاری نیازمندان تحت پوشش در حد مقدورات اقدام نماید . لذا از محضر شما عزیزان خیر استدعا داریم هرگونه کمک های نقدی و غیرنقدی خود را در اختیار این مرکز خیر قرار داده تا نسبت به این امر مهم و مقدس تدابیر و اقدامات لازم صورت پذیرد.

مرکز مددکاری کوثر – غذای نذری – اطعام – افطاری – منطقه زینبیه – خیریه کوثر – افطاری – توزیع غذا – نذری – افطاری – کوثر- بسته مواد غذایی – عقیقه – قربانی – عقیقه