الف – ارائه خدمات معیشتی ( قوت و غذا ) بصورت مستقیم و یا درقالب اهداء بن و ژتون های حمایتی

تهیه و توزیع انواع مواد غذایی اعم از گوسفند ( عقیقه و قربانی ) و مرغ ، توزیع غذای گرم و سرد ، توزیع بن های حمایتی معیشتی  شامل سبد مواد غذایی ، ژتون نان ، توزیع غذای گرم در ضیافت سرای حرم و….

ب – ارائه خدمات غیرنقدی: ( جمع آوری و بازتوزیع اقلام مازاد خانوار ، لوازم التحریر واقلام آموزشی ، کفش و پوشاک ، لوازم خانگی و … )

ج – خدمات مشاوره ای:

( با موضوعاتی چون خانواده ، اعتیاد ، ازدواج و طلاق ، آموزشی ، اعتقادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، حقوقی ، پزشکی و … )

د – خدمات فرهنگی ، اجتماعی و آموزشی :

( کاریابی و اشتغال زایی، برگزاری نمایشگاه ها و بازارچه های فروش محصولات مددجویان، اردوهای فرهنگی زیارتی، کلاس های آموزشی تقویتی، اهداء بسته های فرهنگی و …)

ه – خدمات پزشکی (عمومی ، تخصصی/ آزمایشگاهی ) و دندان پزشکی درحد مقدورات و توافقات مرکز بارده های مربوطه.

و – ارائه خدمات حمایتی ویژه به ایتام و سادات نیازمند تحت پوشش .

ر- ارائه خدمات و تسهیلات نقدی / وام :

وام/ کمک های بلاعوض (اعطاء وام و یا کمک های بلاعوض غیرنقدی به مددجویانی تعلق می گیرد که در مرکز دارای پرونده و کد ویژه باشند.البته هرگونه پرداخت پس از ارائه فرم درخواست کتبی و براساس ضوابط و مقررات جاری مرکز، همراه با رعایت مقدورات و اولویت بندی مددجویان متقاضی صورت می پذیرد).

ز- تعامل و همکاری با سایر موسسات و مراکز خیر بمنظور هم افزایی وبسط وتوسعه دامنه خدمات

ف – دریافت نذورات و وجوه شرعی اخذ شده در قالب مجوزات شرعی اخذ شده از علما و مراجع

ق – انجام سفارشات و نذورات قربانی و عقیقه گوسفند