به لطف و کرم یک فرد خیر و نیکوکار 500 پرس چلو قیمه در تاریخ دوشنبه 14 تیرماه در مددکاری کوثر طبخ و بین تعدادی از مددجویان تحت پوشش توزیع گردید.

لازم به ذکر است هرهفته حداقل چهار روز توزیع غذای گرم بین خانواده های نیازمند و فقیر در منطقه زینبیه صورت می پذیرد.

مددکاری کوثر # کمک # غذای گرم # نذر # توزیع # چلو قیمه # منطقه زینبیه # مددکاری کوثر # اهداء # گوسفند قربانی / عقیقه # مددکاری کوثر