در روز دوشنبه 22 اسفند ماه 1401 به لطف یک خیر بزرگوار حدود 500 پرس غذای گرم نذری ( پلو عدس ) بین شماری از مددجویان تحت پوشش مرکز مددکاری کوثر در منطقه زینبیه اصفهان توزیع گردید.

مددکاری کوثر – غذای نذری – گوسفند نذری – قربانی – گوسفند عقیقه – غذای گرم نذری – مددکاری کوثر – منطقه زینبیه – اقلام مازاد منزل – نذری – مددکاری کوثر