در روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه حدود 450 پرس غذای گرم شامل برنج و خورش فسنجان که از سوی یک فرد نیکوکار تقدیم مرکز مددکاری کوثر شده بود بین تعدادی از مددجویان تحت پوشش مرکز با رعایت ملاحظات بهداشتی توزیع گردید.

مددکاری کوثر – خیریه کوثر – منطقه زینبیه – غذای گرم – نذری – غذا – اهداء غذای گرم – منطقه زینبیه – مددکاری کوثر – کمک بلاعوض – گوسفند قربانی / عقیقه / مرغ نذری -کوثر – عقیقه