در روزسه شنبه اول ماه محرم الحرام، 400 پرس چلوخورش نذری بین تعدادی از مددجویان نیازمند تحت پوشش مرکزمددکاری کوثر در منطقه زینبیه توزیع خواهد شد. ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان دشت کربلا ، از یگانه عالم توفیقات همه عزاداران حسینی را مسئلت می نماییم.

مددکاری کوثر- منطقه زینبیه – نذر – چلوخورش- کمک – توزیع – غذا – مددجویان – فقراء- خیریه – مددکاری کوثر