همزمان با خجسته بزرگ روز عید سعید غدیر به لطف و همت جمعی از خیرین مرکز ، حدود 2000 پرس غذای گرم در دو نوبت نهار و شام در مددکاری کوثر بین فقرا و نیازمندان تحت پوشش خیریه توزیع خواهد شد.   اجرکم عندا…

مددکاری کوثر – غذای گرم – منطقه زینبیه – همت – خیرین – توزیع – عید غدیر – کوثر – نیازمندان – تحت پوشش – مددکاری کوثر