طی هفته جاری 1600 پرس غذای گرم شامل حلیم ، چلوقیمه و کوفته تبریزی بین خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز مددکاری کوثر توزیع شد . از جمیع خیرین مشارکت کننده در این امر خیر وخداپسندانه نهایت سپاس و تشکر را داریم . اجرکم عندا…