در روز شنبه 25 آذرماه 1402 شمسی به لطف و بزرگواری چند خیر عزیز و متعهد بیش از 1500 پرس غذای گرم بین تعدادی از نیازمندان تحت پوشش مرکز مددکاری کوثر طبخ وتوزیع گردید. از مرکز طرح های نیکوکاری آلاء ( سفره پدری ) که مارا برای انجام این مهم یاری و مساعدت نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم. لازم به ذکر است غذاهای توزیع شده شامل عدسی ( در وعده صبح) ، چلو کباب و نوشابه ، خورش لوبیا سبز و حلیم بادمجان بود.

مددکاری کوثر – غذای نذری – کمک نقدی – عقیقه – قربانی – مرغ نذری – منطقه زینبیه – کوثر – نذورات شرعی – گوسفند عقیقه- غذای گرم نذری – مددکاری کوثر