150 کیلوگرم حلیم گندم اهدایی یک فرد نیکوکار در روز شنبه 20 دیماه توسط مرکز مددکاری کوثر بین تعدادی از نیازمندان تحت پوشش خود در منطقه زینبیه توزیع گردید. از یگانه عالم توفیقات روزافزون همه خیرین ونیکوکاران را مسئلت می نماییم .