به همت و بزرگواری چند خیر گرامی طی روزهای 20 و 22 تیرماه حدود 1000 پرس غذای گرم ( چلوقیمه ) بین خانواده های نیازمند و فقیر تحت پوشش مرکز مددکاری کوثر توزیع خواهد شد. از همه این عزیزان نیکوکار و نوعدوست نهایت تشکر و قدردانی را داشته ، از یگانه گیتی آرزوی صحت و سلامتی ایشان و خانواده های گرامی شان را مسئلت داریم

مددکاری کوثر – نذر – کمک – غذای گرم – چلو خورش – توزیع – نیازمندان – منطقه زینبیه – غذای گرم – فقراء – مددکاری کوثر