در روز یکشنبه 28 صفر 400 پرس غذای گرم نذری ( جلو خورش ) بین مددجویان تحت پوشش مددکاری کوثر در وعده نهار توزیع خواهد شد. از بانیان این امر خیر صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم . اجرکم عندا…

مددکاری کوثر – غذای گرم – چلو خورش – نذر – کمک – توزیع غذا – مددجویان – نهار – منطقه زینبیه – مرکز مددکاری کوثر